Nahlásiť
Vaše správy doručujeme v reálnom čase poskytovateľom spravodajských služieb o hrozbách, národným tímom CERT a ďalším európskym aktérom v oblasti kybernetickej bezpečnosti na analýzu.
Zadajte adresu URL alebo názov domény:
Preposlať hlásenia
Podozrivé správy a emaily, ktoré dostanete jednoducho nahlásite priamo z platformy, na ktorej ste ich dostali.
Email
Prepošlite podozrivé emaily, ktoré dostanete, na našu emailovú adresu uvedenú nižšie.
SMS
Prepošlite podozrivé správy, ktoré dostanete, na naše telefónne číslo uvedené nižšie.
Coming soon
WhatsApp
Prepošlite podozrivé správy, ktoré dostanete, na náš účet nižšie.
Coming soon
Messenger
Prepošlite podozrivé správy, ktoré dostanete, našej organizácii nižšie.
Coming soon
Viber
Prepošlite podozrivé správy, ktoré dostanete, nášmu chatbotovi nižšie.
Telegram
Podozrivé správy, ktoré dostanete, prepošlite nášmu botovi nižšie.
Súkromie
Vaše telefónne číslo, emailová adresa a ďalšie osobné údaje sa okamžite zlikvidujú a nikdy nebudú zdieľané s našimi partnermi pre analýzu hrozieb.
O nás
dns0.eu je francúzska nezisková organizácia založená v roku 2022 spoluzakladateľmi NextDNSRomain Cointepas a Olivier Poitrey.